Aquesta web utilitza galetes (cookies) pròpies i de tercers per oferir una millor navegació. Al navegar-hi l'usuari accepta l'ús que fem de les galetes. L'usuari pot evitar la generació de galetes i eliminar-les mitjançant les opcions del seu navegador. Bloquejar les galetes pot implicar que alguns dels serveis i opcions d'aquesta web no funcionin correctament.


Les galetes (cookies) són petits fragments de text que les webs envien als navegadors i que s'emmagatzemen al dispositiu de l'usuari, ordinadors, telèfons mòbils, tauletes, etc. Serveixen per millorar l'experiència d'ús de la web, ja que aquests arxius permeten que el lloc web recordi informació sobre la visita que ha fet l'usuari, com les opcions preferides o l'idioma. D'aquesta manera la web personalitza el seu contingut i es fa més àgil i útil per l'usuari.   

Al navegar per aquesta web l'usuari està acceptant que s'instal·lin galetes al seu dispositiu que ens permeten conèixer la següent informació:

Tipus de galetes 

Aquesta web utilitza galetes temporals de sessió i galetes permanents. Les galetes  de sessió únicament guarden dades mentre l'usuari accedeix a la web. Les galetes permanents emmagatzemen les dades al dispositiu perquè siguin accessibles en més d'una sessió.

Segons la finalitat de les dades obtingudes la web pot utilitzar:

Galetes tècniques

Les que permeten a l'usuari la navegació a través de la pàgina web i la utilització de les diferents opcions o serveis que conté. Per exemple, controlar el trànsit i la comunicació de dades, identificar la sessió, accedir a les parts web d'accés restringit, realitzar la sol·licitud d'inscripció o participació en un esdeveniment, utilitzar elements de seguretat durant la navegació i emmagatzemar continguts.

Galetes de personalització

Les que permeten a l'usuari accedir a la web amb algunes característiques de caràcter general que ja estan predefinides al seu dispositiu o que el mateix usuari defineixi. Per exemple, l'idioma, el tipus de navegador a través del qual accedeix a la web, el disseny de continguts seleccionat, la geolocalització del dispositiu o la configuració regional des d'on accedeix.

Galetes d'anàlisi estadística

Les que permeten realitzar el seguiment i l'anàlisi del comportament dels usuaris als llocs web. La informació recollida s'utilitza en el mesurament de l'activitat dels llocs web i per a l'elaboració de perfils de navegació dels usuaris, que permetrien millorar el servei.

Galetes de tercers

També es poden instal·lar galetes de tercers que gestionen i milloren els serveis oferts. Com per exemple, serveis d'estadístiques com Google Analytics.

Gestionar les galetes al meu navegador

L'usuari pot acceptar, bloquejar o eliminar les galetes instal·lades al seu equip mitjançant la configuració de les opcions del navegador del seu dispositiu.

Si es bloqueja l'ús de galetes al navegador és possible que alguns serveis o funcionalitats de la pàgina web no estiguin disponibles.

Subvencions per a desplaçaments fora del domini lingüístic d'escriptors/es en llengua catalana i traductors/es literaris/es del català 2014

Resum de la convocatòria pública a la convocatòria per a la concessió de subvencions per al desplaçament d'escriptors 2014.

És imprescindible que el sol·licitant consulti les bases i la resolució de la convocatòria atès que s'han introduït alguns canvis respecte els anys anteriors. És imprescindible que els formularis siguin els de l'any de la convocatòria 2014.

OBJECTE

Les subvencions es concedeixen exclusivament amb la finalitat de col·laborar en les despeses de viatge corresponents a activitats concretes (festivals, conferències, congressos acadèmics) realitzades fora del domini lingüístic i no s'hi poden incloure dietes, allotjaments ni altres despeses. Les despeses subvencionables corresponen al cost dels bitllets d’avió, tren, autobús o vaixell d’anada i tornada en classe turista al lloc on se celebra l’activitat. L’emissió de bitllets de viatge, la gestió i compra dels quals es fa càrrec l'Institut Ramon Llull.

DESTINATARIS/ÀRIES I CONDICIONS

Poden optar a aquestes subvencions:

a) escriptors/es de narrativa, poesia, teatre i pensament (no-ficció i humanitats) amb almenys una obra publicada originalment en català, en format llibre i d’autoria exclusiva;

b) guionistes de ficció per al cinema i la televisió, socis de ple dret de Guionistes Associats de Catalunya i/o amb almenys dues obres escrites i estrenades originalment en català;

c) traductors/es literaris/es del català a altres llengües que hagin publicat almenys dues traduccions d’obres literàries originals en llengua catalana en format llibre i d’autoria exclusiva.

Es consideren activitats subvencionables les següents:
* Participació a esdeveniments de difusió de novetats editorials en traducció.
* Participació a festivals literaris.
* Participació a seminaris de traducció literària.
* Presentació de ponències o conferències a universitats i/o a congressos acadèmics internacionals.

S’exclou la participació a activitats que ja hagin rebut finançament de l’Institut Ramon Llull.

Només es podrà demanar una única subvenció per a cada viatge amb un màxim de dos desplaçaments per sol·licitant i any. En el cas que l’activitat comprengui actes consecutius a diferents ciutats i països només se subvencionarà el trajecte d’anada i el de tornada. El temps màxim entre l’anada i la tornada serà d’un mes.

Els poetes en llengua catalana que siguin convidats a participar en festivals internacionals de poesia podran sol·licitar de l’Institut Ramon Llull la gestió de la traducció de poemes propis fins a un màxim de 5 poemes i un màxim de 120 versos per traducció per a usos de difusió en el festival. La traducció de poemes només es podrà sol·licitar una única vegada per a cada llengua, i la gestió de la traducció serà responsabilitat de l’Institut Ramon Llull. L’Institut Ramon Llull podrà fer ús de les traduccions resultants per a activitats relacionades amb les seves finalitats. Els poemes seran traduïts a la llengua del país on se celebra l’activitat; si per motius tècnics, això no fos possible, es traduiran a l’anglès.

ON OBTENIR EL FORMULARI DE SOL•LICITUD

Les sol·licituds s’ha de formalitzar mitjançant un formulari que es pot obtenir al Registre de l’Institut Ramon Llull de la seu de Barcelona (Avinguda Diagonal, 373, 08008 Barcelona) i a la pàgina web de l’IRL http://www.llull.cat , adreçat al director de l’Institut Ramon Llull.

Informació 
S’ha de presentar una sol·licitud per a cada activitat segons el formulari facilitat per l’IRL. Per a resoldre dubtes sobre les sol·licituds o la documentació que cal presentar, adreceu-vos a Rosa Crespí (rcrespi@llull.cat)

POSSIBILITAT DE REBRE NOTIFICACIONS PER MITJANS ELECTRÒNICS

El fet de facilitar una adreça de correu electrònic i un telèfon mòbil (opcional) a la sol·licitud, comporta el consentiment del sol·licitant per rebre per mitjans electrònics les notificacions individuals amb els efectes jurídics que es puguin derivar d’aquesta sol·licitud.
El sistema de notificació electrònica enviarà al sol·licitant un correu electrònic i un SMS (opcional) informant-lo del dipòsit de la notificació. El correu i el  SMS s’envia a títol merament informatiu.

Les notificacions electròniques es poden consultar a la seu electrònica de l’Institut Ramon LLull.
Per a l’acreditació de l’accés de l’interessat al contingut de la notificació caldrà la identificació i autentificació amb un dels següents mecanismes:

  1. amb un certificat digital acceptat (per a sol·licitants estrangers aquesta opció no s’aplicarà)
  2. mitjançant una contrasenya d’un sol ús, que s’enviarà al número de telèfon mòbil o adreça de correu electrònic indicats en aquesta sol·licitud.

Pel que fa a les notificacions electròniques, de conformitat amb l’establert en l’article 56 de la llei 26/2010, de 3 d’agost, de Règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, la notificació per mitjans electrònics s’entén rebutjada a tots els efectes si, un cop s’ha acreditat la posada a disposició de la persona interessada o del representant o la representant, han transcorregut  10 dies naturals sense accedir-ne al contingut, llevat que, d’ofici o a instància de part del destinatari o destinatària, es comprovi la impossibilitat tècnica o material d’accedir-hi.

TERMINI I PRESENTACIÓ

El termini de presentació de les sol·licituds per a 2014 és des de la seva publicació al DOGC fins el 15 de novembre de 2014, última data per presentar la sol·licitud.

La sol·licitud s’haurà de presentar fins a un mes abans de l’inici del viatge. Si el desplaçament és fora de la Unió Europea s’haurà de presentar fins a dos mesos abans. Si la subvenció que es demana inclou la traducció de poemes, s’haurà de presentar sempre fins a dos mesos abans de la data d’inici del viatge.

Les sol·licituds es poden presentar al Registre de la seu de Barcelona (Avinguda Diagonal, 373, 08008 Barcelona) o bé a qualsevol dels registres i oficines que preveu l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.
En el cas que s’opti per presentar la sol·licitud en una oficina de correus, es farà en sobre obert per a que la sol·licitud sigui datada i segellada pel personal de l’oficina de correus abans de ser certificada.

No s’acceptaran les sol·licituds presentades per correu electrònic.

CRITERIS DE VALORACIÓ

Són criteris preferents per a la concessió de les subvencions els següents:

a) L’interès cultural de l’activitat organitzada.

b) La trajectòria cultural de l’entitat organitzadora.

c) La dimensió internacional de l’activitat.

d) La capacitat de difusió de l’esdeveniment.

e) La trajectòria professional del sol·licitant.

RESOLUCIÓ I NOTIFICACIÓ

La concessió es notifica a les persones interessades en el termini màxim de quinze dies a comptar des de l’endemà de la presentació de sol·licituds.

Els sol·licitants espanyols hauran d’acreditar o autoritzar l’IRL, mitjançant el mateix formulari de sol·licitud, a efectuar les consultes telemàtiques necessàries, abans de dictar-se la proposta de resolució de la concessió, a l’Agència Estatal d’Administració Tributària, a la Seguretat Social, a la Generalitat de Catalunya i al Servei de Verificació de Dades d’Identitat, a l’efecte de comprovar el compliment de l’obligació d’estar al corrent de les obligacions tributàries, de la Seguretat Social i també, la verificació del DNI.

FORMA DE PAGAMENT

La subvenció es formalitzarà mitjançant l’emissió dels bitllets de viatge que es gestionaran en un termini màxim de 15 dies a partir de la resolució favorable de la sol·licitud. Els bitllets s’enviaran per correu electrònic als beneficiaris.
La subvenció atorgada no podrà superar els 2.000 €; en el cas que l’import de la subvenció no cobreixi el 100% del cost total del bitllet i/o que aquest tingui un import superior als 2.000 €, l’agència de viatges contractada per l’IRL facturarà al beneficiari la diferència corresponent.

La responsabilitat de determinar les dates de viatge recau en el beneficiari que les especificarà a la seva sol·licitud. Un cop feta la reserva, el/la sol·licitant haurà d’assumir la gestió dels canvis de bitllet que s’haguessin de fer així com les despeses suplementàries.

En el cas que els beneficiaris hagin sol·licitat la traducció de poemes, l’Institut Ramon Llull lliurarà els poemes traduïts en format electrònic a l’autor fins a 10 dies abans de la data d’inici del viatge.

JUSTIFICACIÓ

Els/les beneficiaris/àries han de presentar a l’Institut Ramon Llull, com a documentació justificativa de l’activitat realitzada, el contingut de la conferència presentada i/o un informe valoratiu especificant detalls de l’activitat (contingut, participants i format) i/o conferència i el material de promoció de l’activitat en la que han participat. La data límit per a la presentació dels justificants d’activitats realitzades és d’un mes a partir de la finalització de l’activitat.

En el supòsit que el beneficiari no realitzi l’activitat per la qual hagi rebut la subvenció, sempre que no sigui per una causa justificada documentalment, no podrà tornar a presentar-se a aquesta convocatòria durant el període de dos anys.

L’Institut Ramon Llull és un consorci integrat per la Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament de Barcelona que té com a finalitat la projecció i difusió exterior de la llengua i la cultura catalanes en totes les seves expressions.
Generalitat de CatalunyaAjuntament de Barcelona
La Fundació Ramon Llull, està constituïda pel Govern d'Andorra, l'Institut Ramon Llull, el Consell General dels Pirineus Orientals, l'Alguer i la Xarxa de ciutats valencianes Ramon Llull, i té la seva seu a Andorra
Fundació Ramon Llull