Aquesta web utilitza galetes (cookies) pròpies i de tercers per oferir una millor navegació. Al navegar-hi l'usuari accepta l'ús que fem de les galetes. L'usuari pot evitar la generació de galetes i eliminar-les mitjançant les opcions del seu navegador. Bloquejar les galetes pot implicar que alguns dels serveis i opcions d'aquesta web no funcionin correctament.


Les galetes (cookies) són petits fragments de text que les webs envien als navegadors i que s'emmagatzemen al dispositiu de l'usuari, ordinadors, telèfons mòbils, tauletes, etc. Serveixen per millorar l'experiència d'ús de la web, ja que aquests arxius permeten que el lloc web recordi informació sobre la visita que ha fet l'usuari, com les opcions preferides o l'idioma. D'aquesta manera la web personalitza el seu contingut i es fa més àgil i útil per l'usuari.   

Al navegar per aquesta web l'usuari està acceptant que s'instal·lin galetes al seu dispositiu que ens permeten conèixer la següent informació:

Tipus de galetes 

Aquesta web utilitza galetes temporals de sessió i galetes permanents. Les galetes  de sessió únicament guarden dades mentre l'usuari accedeix a la web. Les galetes permanents emmagatzemen les dades al dispositiu perquè siguin accessibles en més d'una sessió.

Segons la finalitat de les dades obtingudes la web pot utilitzar:

Galetes tècniques

Les que permeten a l'usuari la navegació a través de la pàgina web i la utilització de les diferents opcions o serveis que conté. Per exemple, controlar el trànsit i la comunicació de dades, identificar la sessió, accedir a les parts web d'accés restringit, realitzar la sol·licitud d'inscripció o participació en un esdeveniment, utilitzar elements de seguretat durant la navegació i emmagatzemar continguts.

Galetes de personalització

Les que permeten a l'usuari accedir a la web amb algunes característiques de caràcter general que ja estan predefinides al seu dispositiu o que el mateix usuari defineixi. Per exemple, l'idioma, el tipus de navegador a través del qual accedeix a la web, el disseny de continguts seleccionat, la geolocalització del dispositiu o la configuració regional des d'on accedeix.

Galetes d'anàlisi estadística

Les que permeten realitzar el seguiment i l'anàlisi del comportament dels usuaris als llocs web. La informació recollida s'utilitza en el mesurament de l'activitat dels llocs web i per a l'elaboració de perfils de navegació dels usuaris, que permetrien millorar el servei.

Galetes de tercers

També es poden instal·lar galetes de tercers que gestionen i milloren els serveis oferts. Com per exemple, serveis d'estadístiques com Google Analytics.

Gestionar les galetes al meu navegador

L'usuari pot acceptar, bloquejar o eliminar les galetes instal·lades al seu equip mitjançant la configuració de les opcions del navegador del seu dispositiu.

Si es bloqueja l'ús de galetes al navegador és possible que alguns serveis o funcionalitats de la pàgina web no estiguin disponibles.

Subvencions per a la realització d'activitats de promoció i difusió exterior de la literatura catalana i de pensament que es realitzin durant l'any 2014

Resum de la convocatòria pública per a la concessió de subvencions per a la realització d'activitats de promoció i difusió exterior de la literatura catalana i de pensament 2014.

És imprescindible que el sol•licitant consulti les bases i la resolució de la convocatòria atès que s'han introduït alguns canvis respecte els anys anteriors. És imprescindible que els formularis siguin els de l'any de la convocatòria 2014.

OBJECTE

1. Actes de difusió exterior de la literatura catalana i de pensament (obres de no ficció i humanitats escrites originàriament en català) que tinguin lloc fora del domini lingüístic: festivals literaris, activitats literàries dins mostres culturals, presentacions i plans de promoció de novetats en traducció. Queden excloses les activitats dins l’àmbit acadèmic i les pàgines web o altres projectes vinculats a Internet d’entitats amb seu dins el domini lingüístic català.
Destinataris: empreses editorials i entitats públiques o privades que organitzin habitualment activitats literàries.

2. Dossiers monogràfics sobre literatura catalana i pensament (obres de no ficció i humanitats escrites originàriament en català) a revistes culturals de difusió fora del domini lingüístic.
Destinataris: empreses editores de publicacions periòdiques amb distribució fora del domini lingüístic i entitats privades sense finalitat de lucre.

3. Traducció de fragments i elaboració de dossiers d’obres de literatura catalana i pensament (obres de no ficció i humanitats escrites originàriament en català) per a trameses a l’estranger.
Destinataris: empreses editorials i agències literàries.

PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS

Les sol·licituds es poden presentar de la forma següent:

1.- Telemàticament a la seu electrònica de l’Institut Ramon Llull (http://oficinavirtual.llull.cat/ov), utilitzant els sistemes de signatura electrònica corresponents.

El sol·licitants estrangers que vulguin presentar la sol·licitud a la seu electrònica hauran de demanar prèviament una contrasenya d’accés. Per a resoldre dubtes sobre la presentació d’aquestes  sol·licituds o la documentació que cal presentar, adreceu-vos a Maria Jesús Alonso (mjalonso@llull.cat).

L’opció telemàtica està disponible per a:

- Entitats sol·licitants espanyoles: aquelles entitats que disposin d’un certificat electrònic que permeti la seva identificació a la seu electrònica i la signatura de documents.
- Entitats sol·licitants estrangeres: només es podran presentar aquelles entitats que ja hagin sol·licitat una subvenció amb anterioritat, que no hagin transcorregut més de cinc anys des de la seva primera sol·licitud, i que no hagin sofert cap canvi en la direcció, en l’estatus jurídic o en el seu representant legal.

2.- Per correu postal o presencialment a l’adreça:
Institut Ramon Llull
Avinguda Diagonal, 373
08008 Barcelona (Espanya)

3.- Per correu postal o presencialment a les representacions diplomàtiques o consulars espanyoles.

Els formularies es troben disponibles al Registre de l’Institut Ramon Llull (Avinguda Diagonal, 373 08008 Barcelona) i també a la pàgina web de L’IRL ( http://www.llull.cat).

Si la sol·licitud es presenta :

  • Mitjançant correu postal o presencialment a qualsevol dels registres i oficines que estableix l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, es considerarà que la data de recepció és la data d’arribada al Registre.
  • Mitjançant correu postal ordinari o certificat, en aquests casos es considerarà que la data de recepció és la data d’arribada al Registre de l’Institut Ramon Llull.
  • Mitjançant correu administratiu, només per a sol·licitants espanyols, caldrà que el  segell de correus en el que consti la data estigui  estampat en el formulari de sol·licitud. 

S’ha de presentar una sol·licitud per a cada llibre. Per a resoldre dubtes sobre les sol·licituds o la documentació que cal presentar, adreceu-vos a Misia Sert (msert@llull.cat).o Gemma Gil (ggil@llull.cat)
No s’acceptarà cap sol·licitud que arribi un cop tancat el termini de presentació independentment de si la data del sobre està dins del termini.
No s’acceptaran les sol·licituds presentades per correu electrònic.

Possibilitat de rebre notificacions per mitjans electrònics

El fet de facilitar una adreça de correu electrònic i un telèfon mòbil (opcional) a la sol·licitud, comporta el consentiment del sol·licitant per rebre per mitjans electrònics les notificacions individuals amb els efectes jurídics que es puguin derivar d’aquesta sol·licitud.
El sistema de notificació electrònica enviarà al sol·licitant un correu electrònic i un SMS (opcional) informant-lo del dipòsit de la notificació. El correu i el  SMS s’envia a títol merament informatiu.

Les notificacions electròniques es poden consultar a la seu electrònica de l’Institut Ramon LLull.
Per a l’acreditació de l’accés de l’interessat al contingut de la notificació caldrà la identificació i autentificació amb un dels següents mecanismes:

  • amb un certificat digital acceptat (per a sol·licitants estrangers aquesta opció no s’aplicarà)
  • mitjançant una contrasenya d’un sol ús, que s’enviarà al número de telèfon mòbil o adreça de correu electrònic indicats en aquesta sol·licitud.

Pel que fa a les notificacions electròniques, de conformitat amb l’establert en l’article 56 de la llei 26/2010, de 3 d’agost, de Règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, la notificació per mitjans electrònics s’entén rebutjada a tots els efectes si, un cop s’ha acreditat la posada a disposició de la persona interessada o del representant o la representant, han transcorregut  10 dies naturals sense accedir-ne al contingut, llevat que, d’ofici o a instància de part del destinatari o destinatària, es comprovi la impossibilitat tècnica o material d’accedir-hi.

TERMINIS DE PRESENTACIÓ

El termini romandrà obert des de la data de l’última de les publicacions al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya el fins al 31 d’octubre de 2014, última data per presentar les sol·licituds.

RESOLUCIÓ I NOTIFICACIÓ

El/La director/a de l’Institut resol sobre la concessió de les subvencions tenint en compte els criteris preferents que figuren en la base 7. La resolució es notifica a les persones interessades en el termini màxim de 30 dies a comptar a partir de l’endemà de la finalització del termini de presentació de sol·licituds. La notificació es farà a través de la seva publicació al tauler de la seu electrònica de l’Institut Ramon Llull (http://oficinavirtual.llull.cat/ov),  i al taulers d’anuncis de l’Institut Ramon Llull (Avinguda Diagonal, 373, 08008 Barcelona) sense perjudici que es puguin utilitzar addicionalment altres mitjans electrònics. Aquesta publicació substitueix la notificació individual i té els mateixos efectes, d’acord amb l’article 59.6.b) de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.


JUSTIFICACIÓ

Els/Les beneficiaris/àries han de presentar a l’Institut Ramon Llull, com a documentació justificativa per a la tramitació del pagament de l’import total concedit en concepte de subvenció, els justificants de les despeses corresponents a l’import subvencionable.
En cas que en els justificants presentats s’acrediti un import inferior a l’import subvencionable, l’import de la subvenció es reajustarà d’acord amb el percentatge d’atorgament que regia per a la seva concessió.

La data límit per a la presentació dels justificants d’activitats que hagin obtingut la subvenció és d’un mes a partir de la finalització de l’activitat subvencionada i en tot cas, sempre abans del 31 de gener de l’any següent al de la convocatòria. Cal enviar també la memòria de l’activitat realitzada, la relació classificada de les despeses i la documentació gràfica.

FORMA DE PAGAMENT

L’Institut Ramon Llull inicia la tramitació del pagament del 100% de l’import atorgat un cop realitzada l’activitat subvencionada, amb la presentació prèvia dels justificants que s’estableixen. El pagament de la subvenció es farà a partir de 90 dies un cop presentats, revisats i aprovats els justificants.


1. Actes de difusió exterior de la literatura catalana i de pensament (obres de no ficció i humanitats escrites originàriament en català) que tinguin lloc fora del domini lingüístic.

Aquests ajuts donen suport a iniciatives de difusió exterior de la literatura catalana, i de pensament (obres de no ficció i humanitats escrites originàriament en català) que tinguin lloc fora del domini lingüístic: festivals literaris, activitats literàries dins mostres culturals, presentacions i plans de promoció de novetats en traducció. Queden excloses les activitats dins l’àmbit acadèmic i les pàgines web o altres projectes vinculats a Internet d’entitats amb seu dins el domini lingüístic català.

DESTINATARIS/ÀRIES

Poden sol·licitar aquestes subvencions les entitats públiques o privades que organitzin habitualment activitats literàries i empreses editorials.

DOCUMENTACIÓ QUE CAL APORTAR

A més de la documentació que preveu la base 4 d’aquesta convocatòria i que consta al formulari de sol·licitud, els sol·licitants han de presentar el compromís escrit de lliurar a l’Institut Ramon Llull còpia de tot el material de promoció.

CRITERIS DE VALORACIÓ

a) La trajectòria cultural de l’entitat sol·licitant.
b) L’interès cultural de les activitats.
c) El grau d’autofinançament i/o cofinançament de l’activitat (es valorarà positivament el major grau d’autofinançament  i/o cofinançament).
d) La dimensió internacional de l’activitat.
e) La capacitat de difusió de l’esdeveniment i de la seva repercussió en la internacionalització de la literatura catalana.

2. Dossiers monogràfics sobre literatura catalana i assaig i pensament en català a revistes literàries o culturals de difusió fora del domini lingüístic

L’ajut està destinat a fomentar la publicació de fragments, articles i monografies sobre literatura catalana i pensament (obres de no ficció i humanitats escrites originàriament en català) a revistes literàries i/o de pensament. No s’accepten com a despeses les corresponents a tasques de distribució editorial.

Es consideren despeses subvencionables:

- Honoraris dels redactors, traductors, editors i col·laboradors externs.
- Drets de reproducció.

Només en el cas de la publicació de separates o edicions de números especials es podran considerar subvencionables, a més de les anteriors, les despeses d’impressió i disseny.

DESTINATARIS/ÀRIES

Entitats privades sense finalitat de lucre i empreses editores de publicacions periòdiques amb distribució fora del domini lingüístic.

DOCUMENTACIÓ QUE CAL APORTAR

A més de la documentació que preveu la base 4 d’aquesta convocatòria i que consta al formulari de sol·licitud, els/les sol·licitants han de presentar la documentació següent:

- Índex i/o contingut del dossier monogràfic
- Compromís escrit de lliurar a l’IRL 5 exemplars de les revistes subvencionades.

CRITERIS DE VALORACIÓ

a) La trajectòria cultural de l’entitat sol·licitant.
b) L’interès cultural de les activitats.
c) El grau d’autofinançament i/o cofinançament de l’activitat (es valorarà positivament el major grau d’autofinançament  i/o cofinançament).
d) La capacitat de difusió de les revistes on apareixen els dossiers monogràfics.
e) La difusió internacional de la revista.

3. Traducció de fragments i elaboració de dossiers d'obres de literatura catalana i pensament (obres de no ficció i humanitats escrites originalment en català) per trameses a l'estranger

L’ajut està destinat a les editorials i agències literàries que representen autors de la literatura catalana i pensament que tenen prevista l’elaboració de dossiers per a la promoció dels seus autors i llibres a l’estranger, amb vistes a la seva publicació en altres llengües.

Les subvencions consisteixen en un ajut econòmic per al cost de la traducció d’un fragment de l’obra i d’un dossier de promoció. L’extensió màxima de la traducció no pot superar 50 pàgines de 1800 caràcters cada pàgina. Es presentarà una sol·licitud per cada obra de creació amb un màxim de tres sol·licituds per any de convocatòria.

DESTINATARIS/ÀRIES

Poden sol·licitar aquestes subvencions empreses editorials i agències literàries.

DOCUMENTACIÓ QUE CAL APORTAR

A més de la documentació que preveu la base 4 d’aquesta convocatòria, i que consta al formulari de sol·licitud, les persones sol·licitants han de presentar el següent:

- Contingut del dossier de promoció que es proposa traduir juntament amb indicació dels usos i finalitats previstos.
- El C.V. del traductor del fragment de l’obra.
- Compromís escrit de fer constar a la primera o última pàgina del dossier la següent menció: “La traducció d’aquest dossier ha comptat amb un ajut de l’Institut Ramon Llull”, juntament amb el logotip de l’Institut.
- Compromís escrit de lliurar a l’IRL un dossier final en format electrònic.

CRITERIS DE VALORACIÓ

a) El catàleg d’autors i la trajectòria de l’empresa sol·licitant.
b) El CV del traductor
c) L’adequació de la proposta als objectius i línies generals d’actuació de l’Institut Ramon Llull en la promoció exterior de la literatura catalana.
d) La projecció internacional de l’obra proposada i del/de la seu/seva autor/a.
e) La capacitat de difusió de la tramesa.
L’Institut Ramon Llull pot incloure els textos traduïts objecte d’aquesta subvenció a les seves campanyes de promoció de la literatura catalana.

L’Institut Ramon Llull és un consorci integrat per la Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament de Barcelona que té com a finalitat la projecció i difusió exterior de la llengua i la cultura catalanes en totes les seves expressions.
Generalitat de CatalunyaAjuntament de Barcelona
La Fundació Ramon Llull, està constituïda pel Govern d'Andorra, l'Institut Ramon Llull, el Consell General dels Pirineus Orientals, l'Alguer i la Xarxa de ciutats valencianes Ramon Llull, i té la seva seu a Andorra
Fundació Ramon Llull