Aquesta web utilitza galetes (cookies) pròpies i de tercers per oferir una millor navegació. Al navegar-hi l'usuari accepta l'ús que fem de les galetes. L'usuari pot evitar la generació de galetes i eliminar-les mitjançant les opcions del seu navegador. Bloquejar les galetes pot implicar que alguns dels serveis i opcions d'aquesta web no funcionin correctament.


Les galetes (cookies) són petits fragments de text que les webs envien als navegadors i que s'emmagatzemen al dispositiu de l'usuari, ordinadors, telèfons mòbils, tauletes, etc. Serveixen per millorar l'experiència d'ús de la web, ja que aquests arxius permeten que el lloc web recordi informació sobre la visita que ha fet l'usuari, com les opcions preferides o l'idioma. D'aquesta manera la web personalitza el seu contingut i es fa més àgil i útil per l'usuari.   

Al navegar per aquesta web l'usuari està acceptant que s'instal·lin galetes al seu dispositiu que ens permeten conèixer la següent informació:

Tipus de galetes 

Aquesta web utilitza galetes temporals de sessió i galetes permanents. Les galetes  de sessió únicament guarden dades mentre l'usuari accedeix a la web. Les galetes permanents emmagatzemen les dades al dispositiu perquè siguin accessibles en més d'una sessió.

Segons la finalitat de les dades obtingudes la web pot utilitzar:

Galetes tècniques

Les que permeten a l'usuari la navegació a través de la pàgina web i la utilització de les diferents opcions o serveis que conté. Per exemple, controlar el trànsit i la comunicació de dades, identificar la sessió, accedir a les parts web d'accés restringit, realitzar la sol·licitud d'inscripció o participació en un esdeveniment, utilitzar elements de seguretat durant la navegació i emmagatzemar continguts.

Galetes de personalització

Les que permeten a l'usuari accedir a la web amb algunes característiques de caràcter general que ja estan predefinides al seu dispositiu o que el mateix usuari defineixi. Per exemple, l'idioma, el tipus de navegador a través del qual accedeix a la web, el disseny de continguts seleccionat, la geolocalització del dispositiu o la configuració regional des d'on accedeix.

Galetes d'anàlisi estadística

Les que permeten realitzar el seguiment i l'anàlisi del comportament dels usuaris als llocs web. La informació recollida s'utilitza en el mesurament de l'activitat dels llocs web i per a l'elaboració de perfils de navegació dels usuaris, que permetrien millorar el servei.

Galetes de tercers

També es poden instal·lar galetes de tercers que gestionen i milloren els serveis oferts. Com per exemple, serveis d'estadístiques com Google Analytics.

Gestionar les galetes al meu navegador

L'usuari pot acceptar, bloquejar o eliminar les galetes instal·lades al seu equip mitjançant la configuració de les opcions del navegador del seu dispositiu.

Si es bloqueja l'ús de galetes al navegador és possible que alguns serveis o funcionalitats de la pàgina web no estiguin disponibles.

Subvencions per a presentacions fora del domini lingüístic de llargmetratges, curtmetratges i documentals 2014

Subvencions de l'Institut Ramon Llull, en règim de concurrència competitiva, per a presentacions fora del domini lingüístic de llargmetratges, curtmetratges i documentals produïts a Catalunya

RESUM

Aquestes bases regeixen la concessió de subvencions per portar a terme presentacions de llargmetratges, curtmetratges  i documentals produïts a Catalunya, que afavoreixin i impulsin la presència fora del domini lingüístic de la creació cultural de Catalunya.

Aquestes subvencions són únicament i exclusiva per a les presentacions de llargmetratges, curtmetratges  i documentals que tinguin lloc en el marc de festivals i/o mostres, cerimònies de lliurament de  premis i estrenes fora del domini lingüístic del català. Es considera despesa subvencionable únicament el desplaçament d’un màxim de dues persones: director, actors, director de fotografia, compositor i guionista.

En el cas que es dugui a terme el desplaçament en un mitjà de transport públic només es considera despesa subvencionable si es du a terme en classe turista.

No es consideren despeses subvencionables les dietes, els allotjaments, els visats, enviament de pel·lícules ni altres despeses de caràcter complementari.

No es consideren objecte d’aquesta convocatòria les sèries.

Les sol·licituds s’han de presentar, d’acord amb el formulari normalitzat, per mitjans telemàtics a la seu electrònica de l’Institut Ramon Llull (http://oficinavirtual.llull.cat/ov), utilitzant els sistemes de signatura electrònica corresponents, o bé al registre de la seu de Barcelona (Avinguda Diagonal, 373, 08008 Barcelona) o bé en qualsevol dels registres i oficines que estableix l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú. En el cas de presentar la sol·licitud en paper, el formulari normalitzat es troba al registre de l’Institut Ramon Llull i a Internet a la pàgina web http://www.llull.cat adreçat al/a la director/a de l’Institut Ramon Llull.

PREGUNTES FREQÜENTS

És imprescindible que el sol·licitant consulti les bases i la resolució de la convocatòria 2014

Qui pot demanar la subvenció?

Les productores de llargmetratges, curtmetratges i documentals legalment constituïdes com a empreses, associacions i altres persones jurídiques domiciliades a Catalunya.

En el cas que no existeixi una persona jurídica que ostenti la condició de productora de llargmetratges, curtmetratges  i documentals es podran presentar les persones físiques domiciliades a Catalunya o domiciliades fora de Catalunya i que conservin el veïnatge civil català.

No poden optar a aquestes subvencions els organismes públics ni entitats organitzadores de festivals.

Per quins conceptes es pot demanar la subvenció?

Per a les presentacions de llargmetratges, curtmetratges  i documentals que tinguin lloc en el marc de festivals i/o mostres, cerimònies de lliurament de  premis i estrenes fora del domini lingüístic del català.

Quins conceptes són subvencionables?

Es considera despesa subvencionable únicament el desplaçament. En el cas que es dugui a terme el desplaçament en un mitjà de transport públic només es considera despesa subvencionable si es du a terme en classe turista.

Quantes persones poden fer el desplaçament per activitat?

Dues persones, com a màxim, per a presentacions, cerimònies de lliurament de  premis i estrenes de llargmetratges, curtmetratges  i documentals.

Qui pot fer el desplaçament?

El director, actor, director de fotografia, compositor i guionista.

Quantes sol·licituds es poden de demanar per activitat?

Si la sol·licitud la presenta la productora, es pot efectuar la sol·licitud per a dues persones per activitat. Si el llargmetratge, curtmetratge o documental no té productora, ho podrà demanar una persona física. En aquest cas es podrà presentar una sol·licitud per persona i com a màxim dues sol·licituds per activitat.

Quan es pot de presentar la sol·licitud?

A partir de l’endemà de la data de publicació al DOGC i fins el 15 de novembre de 2014. Les sol·licituds es poden presentar com a màxim fins el dia abans de l’inici de l’activitat.

Si l'activitat s'ha realitzat abans de la publicació de la convocatòria, es pot demanar la subvenció?

Sí.

Si l'activitat es realitza a partir del 15 de novembre, es pot demanar la subvenció?

Sí, les sol·licituds per activitats compreses entre el 16 de novembre de 2014 i el 31 de desembre de 2014 s’hauran de presentar abans del 15 de novembre de 2014.

On s'ha de presentar la sol·licitud?

En el cas de presentar la sol·licitud en paper, la sol·licitud s’ha de presentar bé al registre de la seu de Barcelona (Avinguda Diagonal, 373, 08008 Barcelona), bé en qualsevol dels registres i oficines que estableix l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

Les sol·licituds també es poden presentar per mitjans telemàtics a la seu electrònica de l’Institut Ramon Llull (https://oficinavirtual.llull.cat/ov), utilitzant els sistemes de signatura electrònica corresponents.

Es pot enviar la sol·licitud per correu postal?

Si s’opta per enviar la sol·licitud des d’una oficina de correus, i per tal que quedi constància de la data d’enviament, s’ha de fer en sobre obert perquè la sol·licitud sigui datada i segellada pel personal de l’oficina de correus abans de ser certificada (correu administratiu).

Què s'ha de presentar amb la sol·licitud?

A banda de la documentació administrativa (que està especificada en el punt 4.1 de les bases i que és obligatòria) cal adjuntar també:

  • Documentació que acrediti la trajectòria del director/a.
  • Memòria explicativa de les activitats amb inclusió dels llocs on es duran a terme i el calendari d’aquestes activitats (annex II - Memòria).
  • Carta d’invitació, acreditació de la nominació a premis, acreditació de l’estrena o correu electrònic de confirmació de l’equipament, festival i/o de la mostra on es du a terme la presentació dels llargmetratges, curtmetratges i documentals, l’estrena o l’entrega de premis. Tant a la carta d’invitació com en el correu electrònic hi ha de constar el lloc i la data o dates de la presentació, el nombre de presentacions i que no es paguen els desplaçaments.
  • El/La sol·licitant ha d’aportar a l’Institut Ramon Llull, sempre en suport digital, excepte en el cas que aquesta documentació ja estigui en poder de l’Institut Ramon Llull, una còpia del llargmetratges, curtmetratges i documentals per al qual se sol·licita la subvenció.

Quines conseqüències té que en la sol·licitud no hi hagi tota la documentació necessària?

Si la sol·licitud no aporta tota la documentació establerta, es requerirà  la persona interessada que en un termini de 10 dies hàbils, improrrogables, esmeni el defecte o aporti els documents preceptius. Si en aquest termini no s’aporta la documentació es considerarà que el sol·licitant desisteix de la petició i s’arxivarà la sol·licitud sense més tràmit.

No s’accepta la documentació que s’enviï  per correu electrònic. Aquesta documentació s’ha de presentar al registre de l’IRL o per correu administratiu.

Com es requerirà la documentació que manca?

El requeriment de la documentació es farà mitjançant una carta certificada o a través del sistema de notificació electrònic que ha entrat en funcionament aquest any. El consentiment per ser notificat electrònicament comporta l’acceptació  de les següents condicions:

  • El sistema de notificació electrònica enviarà al sol·licitant un “avís de notificació” per correu electrònic i un SMS (opcional) informant-lo del dipòsit de la notificació. El correu i el  SMS s’envia a títol merament informatiu.
  • Les notificacions electròniques es poden consultar a la seu electrònica de l’Institut Ramon LLull. Per accedir al contingut de la notificació, caldrà la identificació i autentificació amb un dels següents mecanismes:
  • amb un certificat digital acceptat
  • mitjançant una contrasenya d’un sol ús, que s’enviarà al número de telèfon mòbil o adreça de correu electrònic indicats en aquesta sol·licitud.
  • Des de l’emissió de l’avís de notificació disposeu de 10 dies  naturals per acceptar-la o rebutjar-la. Des del moment que accediu al contingut de la notificació, aquesta es considerarà efectuada. Si transcorregut aquest termini no heu accedit a la notificació, aquesta s’entendrà practicada i rebutjada. El tràmit es considera efectuat i segueix el procediment.

Com es pot saber si la subvenció ha estat atorgada?

La resolució es notifica a través de la seva publicació a la seu electrònica de l’Institut Ramon Llull (https://oficinavirtual.llull.cat/ov) i als taulers d’anuncis de la seu de Barcelona  (Avinguda Diagonal, 373, 08008 Barcelona) sense perjudici que es puguin utilitzar addicionalment altres mitjans electrònics. Aquesta publicació substitueix  la notificació individual i té els mateixos efectes.

En quin termini s'ha de justificar la subvenció?

En el termini màxim d’un mes a comptar a partir de l’endemà del dia de la notificació de la resolució d’atorgament de la subvenció.

Si la subvenció ja ha estat notificada però l'activitat encara no s'ha realitzat, quan s'ha de justificar?

Dins el termini màxim d’un mes a comptar a partir de l’endemà de l’acabament de la darrera de les activitats subvencionades

Què s'ha de presentar per justificar la subvenció? NOU!!

Les factures originals i fotocòpies, a nom del/de la beneficiari/ària, de les despeses subvencionables i la documentació acreditativa del pagament a nom del/de la beneficiari/ària. No s’accepten les justificacions si no van acompanyades de les fotocòpies corresponents.

Una memòria valorativa o certificat conforme l’activitat s’ha dut a terme en els termes que estableix la sol·licitud.

Tot el material de promoció que faci referència a l’activitat on aparegui el logotip de l’Institut Ramon Llull.

Com s'han de presentar els justificants de la subvenció?

Aquesta documentació ha d’anar acompanyada d’una relació classificada de les despeses (identificació del creditor, import, data d’emissió i data de pagament). Aquesta relació s’ha de presentar seguint el model normalitzat (annex III  - Despeses).

Quines conseqüències té si no es presenten els justificants pel total de l'import subvencionable? NOU!!!

En el cas que en els justificants presentats s’acrediti un import inferior a l’import subvencionable, l’import de la subvenció es reajustarà d’acord amb el percentatge d’atorgament que regia per a la seva concessió.

Quines conseqüències té si no es presenta la justificació en termini?

La no presentació de la justificació en termini comportarà la revocació de la subvenció.

Es pot presentar la justificació quan es presenta la sol•licitud?

No es poden presentar els justificants de l’activitat ni la relació de les despeses (annex III - Despeses) abans de la notificació de la resolució d’atorgament de la subvenció.

On s'ha de posar el logotip de l'Institut Ramon Llull?

El logotip de l’Institut Ramon Llull ha de ser inclòs en el material de promoció que s’editi amb motiu de l’activitat. El podeu descarregar aquí

El fet de no incloure el logotip o la menció del suport de l’Institut Ramon Llull en l’activitat subvencionada pot ser motiu de revocació. Aquesta obligació no és exigible en el cas que es faci la concessió de la subvenció un cop ja realitzada l’activitat o si des de la data de la concessió fins al temps de realització de l’activitat el compliment d’aquesta obligació és materialment impossible.
L’Institut Ramon Llull és un consorci integrat per la Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament de Barcelona que té com a finalitat la projecció i difusió exterior de la llengua i la cultura catalanes en totes les seves expressions.
Generalitat de CatalunyaAjuntament de Barcelona
La Fundació Ramon Llull, està constituïda pel Govern d'Andorra, l'Institut Ramon Llull, el Consell General dels Pirineus Orientals, l'Alguer i la Xarxa de ciutats valencianes Ramon Llull, i té la seva seu a Andorra
Fundació Ramon Llull