Aquesta web utilitza galetes (cookies) pròpies i de tercers per oferir una millor navegació. Al navegar-hi l'usuari accepta l'ús que fem de les galetes. L'usuari pot evitar la generació de galetes i eliminar-les mitjançant les opcions del seu navegador. Bloquejar les galetes pot implicar que alguns dels serveis i opcions d'aquesta web no funcionin correctament.


Les galetes (cookies) són petits fragments de text que les webs envien als navegadors i que s'emmagatzemen al dispositiu de l'usuari, ordinadors, telèfons mòbils, tauletes, etc. Serveixen per millorar l'experiència d'ús de la web, ja que aquests arxius permeten que el lloc web recordi informació sobre la visita que ha fet l'usuari, com les opcions preferides o l'idioma. D'aquesta manera la web personalitza el seu contingut i es fa més àgil i útil per l'usuari.   

Al navegar per aquesta web l'usuari està acceptant que s'instal·lin galetes al seu dispositiu que ens permeten conèixer la següent informació:

Tipus de galetes 

Aquesta web utilitza galetes temporals de sessió i galetes permanents. Les galetes  de sessió únicament guarden dades mentre l'usuari accedeix a la web. Les galetes permanents emmagatzemen les dades al dispositiu perquè siguin accessibles en més d'una sessió.

Segons la finalitat de les dades obtingudes la web pot utilitzar:

Galetes tècniques

Les que permeten a l'usuari la navegació a través de la pàgina web i la utilització de les diferents opcions o serveis que conté. Per exemple, controlar el trànsit i la comunicació de dades, identificar la sessió, accedir a les parts web d'accés restringit, realitzar la sol·licitud d'inscripció o participació en un esdeveniment, utilitzar elements de seguretat durant la navegació i emmagatzemar continguts.

Galetes de personalització

Les que permeten a l'usuari accedir a la web amb algunes característiques de caràcter general que ja estan predefinides al seu dispositiu o que el mateix usuari defineixi. Per exemple, l'idioma, el tipus de navegador a través del qual accedeix a la web, el disseny de continguts seleccionat, la geolocalització del dispositiu o la configuració regional des d'on accedeix.

Galetes d'anàlisi estadística

Les que permeten realitzar el seguiment i l'anàlisi del comportament dels usuaris als llocs web. La informació recollida s'utilitza en el mesurament de l'activitat dels llocs web i per a l'elaboració de perfils de navegació dels usuaris, que permetrien millorar el servei.

Galetes de tercers

També es poden instal·lar galetes de tercers que gestionen i milloren els serveis oferts. Com per exemple, serveis d'estadístiques com Google Analytics.

Gestionar les galetes al meu navegador

L'usuari pot acceptar, bloquejar o eliminar les galetes instal·lades al seu equip mitjançant la configuració de les opcions del navegador del seu dispositiu.

Si es bloqueja l'ús de galetes al navegador és possible que alguns serveis o funcionalitats de la pàgina web no estiguin disponibles.

Subvencions a editorials de literatura infantil i juvenil 2014

Resum de la convocatòria pública per a la concessió de subvencions de l’Institut Ramon Llull per a la publicació a l’estranger d’obres il•lustrades de literatura infantil i juvenil (àlbums o llibres il•lustrats) de qualitat adreçats al públic infantil i juvenil.

DESTINATARIS/ÀRIES

Poden optar a aquestes subvencions les empreses editorials següents:
- Empreses editorials estrangeres.
- Empreses editorials catalanes (amb domicili fiscal a Catalunya) sempre i quan coeditin amb una o diverses editorials estrangeres.

En tots els casos han de tenir programada la publicació o la coedició d’obres il·lustrades de literatura infantil i juvenil el/la il·lustrador/a de les quals sigui una persona domiciliada a Catalunya.

PRESENTACIO DE SOL·LICITUDS

Les sol·licituds es poden presentar de la forma següent:

1.- Telemàticament a la seu electrònica de l’Institut Ramon Llull (http://oficinavirtual.llull.cat/ov/), utilitzant els sistemes de signatura electrònica corresponents.
El sol·licitants estrangers que vulguin presentar la sol·licitud a la seu electrònica hauran de demanar prèviament una contrasenya d’accés. Per a resoldre dubtes sobre la presentació d’aquestes  sol·licituds o la documentació que cal presentar, adreceu-vos a Maria Jesús Alonso (mjalonso@llull.cat).
2.- Per correu postal o presencialment a l’adreça:
Institut Ramon Llull
Avinguda Diagonal, 373
08008 Barcelona (Espanya)
3.- Per correu postal o presencialment a les representacions diplomàtiques o consulars espanyoles.

Els formularies es troben disponibles al Registre de l’Institut Ramon Llull (Avinguda Diagonal, 373, 08008 Barcelona) i també a la pàgina web de L’IRL ( http://www.llull.cat).

Si la sol·licitud es presenta :

  • Mitjançant correu postal o presencialment a qualsevol dels registres i oficines que estableix l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, es considerarà que la data de recepció és la data d’arribada al Registre.
  • Mitjançant correu postal ordinari o certificat, en aquests casos es considerarà que la data de recepció és la data d’arribada al Registre de l’Institut Ramon Llull.
  • Mitjançant correu administratiu, només per a sol·licitants espanyols, caldrà que el  segell de correus en el que consti la data estigui  estampat en el formulari de sol·licitud. 

S’ha de presentar una sol·licitud per a cada llibre. Per a resoldre dubtes sobre les sol·licituds o la documentació que cal presentar, adreceu-vos a Gemma Gil (ggil@llull.cat)
No s’acceptarà cap sol·licitud que arribi un cop tancat el termini de presentació independentment de si la data del sobre està dins del termini.
No s’acceptaran les sol·licituds presentades per correu electrònic.

POSSIBILITAT DE REBRE NOTIFICACIONS PER MITJANS ELECTRÒNICS

El fet de facilitar una adreça de correu electrònic i un telèfon mòbil (opcional) a la sol·licitud, comporta el consentiment del sol·licitant per rebre per mitjans electrònics les notificacions individuals amb els efectes jurídics que es puguin derivar d’aquesta sol·licitud.
El sistema de notificació electrònica enviarà al sol·licitant un correu electrònic i un SMS (opcional) informant-lo del dipòsit de la notificació. El correu i el  SMS s’envia a títol merament informatiu.

Les notificacions electròniques es poden consultar a la seu electrònica de l’Institut Ramon LLull.
Per a l’acreditació de l’accés de l’interessat al contingut de la notificació caldrà la identificació i autentificació amb un dels següents mecanismes:

  1. amb un certificat digital acceptat (per a sol·licitants estrangers aquesta opció no s’aplicarà)
  2. mitjançant una contrasenya d’un sol ús, que s’enviarà al número de telèfon mòbil o adreça de correu electrònic indicats en aquesta sol·licitud.

Pel que fa a les notificacions electròniques, de conformitat amb l’establert en l’article 56 de la llei 26/2010, de 3 d’agost, de Règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, la notificació per mitjans electrònics s’entén rebutjada a tots els efectes si, un cop s’ha acreditat la posada a disposició de la persona interessada o del representant o la representant, han transcorregut  10 dies naturals sense accedir-ne al contingut, llevat que, d’ofici o a instància de part del destinatari o destinatària, es comprovi la impossibilitat tècnica o material d’accedir-hi.

TERMINIS DE PRESENTACIÓ

Els terminis de presentació de les sol·licituds per a 2014 són els següents:
- Des de la data de publicació fins 31 de maig de 2014
- Des de 1 de juny fins 31 d’octubre de 2014

CRITERIS DE VALORACIÓ

Són criteris preferents per a la concessió de les subvencions els següents:
 - L’interès del conjunt de la proposta presentada.
 - La qualitat de l’obra objecte de publicació.
- El catàleg i la trajectòria de l’editorial sol·licitant.
- La trajectòria professional del/de la il·lustrador/a.
Es valorarà positivament, amb un màxim de dos punts, el fet que el text original de l’obra sigui en llengua catalana.

RESOLUCIÓ I NOTIFICACIÓ

El/La director/a de l’Institut resol sobre la concessió de les subvencions tenint en compte els criteris preferents que figuren en la base 7. La resolució es notifica a les persones interessades en el termini màxim de 2 mesos a comptar a partir de l’endemà de la finalització del termini de presentació de sol·licituds. La notificació es farà a través de la seva publicació al tauler de la seu electrònica de l’Institut Ramon Llull (http://oficinavirtual.llull.cat/ov) i als taulers d’anuncis de la seu de l’Institut (Avinguda Diagonal 373, 08008 Barcelona) sense perjudici que es puguin utilitzar addicionalment altres mitjans electrònics. Aquesta publicació substitueix la notificació individual i té els mateixos efectes, d’acord amb l’article 59.6.b) de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

JUSTIFICACIÓ I FORMA DE PAGAMENT

Els/Les beneficiaris/àries han de presentar a l’Institut Ramon Llull abans del 30 de novembre de l’any següent al de la resolució d’atorgament de la subvenció:

  • 10 exemplars del llibre ja publicat. Si la publicació s’ha fet en format llibre electrònic han de presentar l’arxiu corresponent (epub, pdf) del llibre electrònic i en el cas d’una aplicació per a mòbil l’app del llibre.
  • La factura corresponent al pagament de la remuneració de l’il·lustrador i el comprovant de la transferència bancària realitzada o qualsevol altre document que n’acrediti el pagament.

El pagament del 100% es tramita un cop s’hagi presentat la documentació justificativa de l’activitat subvencionada i de la despesa corresponent en els termes que s’indiquen en la base 10. En qualsevol cas, el pagament es realitzarà l’any següent al de la convocatòria.

El pagament s’efectuarà en un termini a partir de 90 dies des de la recepció de la documentació requerida.
En cas que no sigui possible la publicació de l’obra en el termini que estipula les bases, cal que el/la beneficiari/ària de l’ajut ho comuniqui a l’IRL com a mínim un mes abans de la data màxima de publicació.

MENCIONS

L’editor/a ha de fer constar a la pàgina de crèdits del llibre subvencionat, en la llengua de publicació, la menció següent: «La il·lustració d’aquesta obra ha disposat d’un ajut de l’Institut Ramon Llull», juntament amb el logotip de l’Institut Ramon Llull.

L’editor/a ha de fer constar de manera adequada en el llibre subvencionat l’autoria de l’il·lustrador i de l’autor del text, si s’escau.

L’Institut Ramon Llull és un consorci integrat per la Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament de Barcelona que té com a finalitat la projecció i difusió exterior de la llengua i la cultura catalanes en totes les seves expressions.
Generalitat de CatalunyaAjuntament de Barcelona
La Fundació Ramon Llull, està constituïda pel Govern d'Andorra, l'Institut Ramon Llull, el Consell General dels Pirineus Orientals, l'Alguer i la Xarxa de ciutats valencianes Ramon Llull, i té la seva seu a Andorra
Fundació Ramon Llull