Aquesta web utilitza galetes (cookies) pròpies i de tercers per oferir una millor navegació. Al navegar-hi l'usuari accepta l'ús que fem de les galetes. L'usuari pot evitar la generació de galetes i eliminar-les mitjançant les opcions del seu navegador. Bloquejar les galetes pot implicar que alguns dels serveis i opcions d'aquesta web no funcionin correctament.


Les galetes (cookies) són petits fragments de text que les webs envien als navegadors i que s'emmagatzemen al dispositiu de l'usuari, ordinadors, telèfons mòbils, tauletes, etc. Serveixen per millorar l'experiència d'ús de la web, ja que aquests arxius permeten que el lloc web recordi informació sobre la visita que ha fet l'usuari, com les opcions preferides o l'idioma. D'aquesta manera la web personalitza el seu contingut i es fa més àgil i útil per l'usuari.   

Al navegar per aquesta web l'usuari està acceptant que s'instal·lin galetes al seu dispositiu que ens permeten conèixer la següent informació:

Tipus de galetes 

Aquesta web utilitza galetes temporals de sessió i galetes permanents. Les galetes  de sessió únicament guarden dades mentre l'usuari accedeix a la web. Les galetes permanents emmagatzemen les dades al dispositiu perquè siguin accessibles en més d'una sessió.

Segons la finalitat de les dades obtingudes la web pot utilitzar:

Galetes tècniques

Les que permeten a l'usuari la navegació a través de la pàgina web i la utilització de les diferents opcions o serveis que conté. Per exemple, controlar el trànsit i la comunicació de dades, identificar la sessió, accedir a les parts web d'accés restringit, realitzar la sol·licitud d'inscripció o participació en un esdeveniment, utilitzar elements de seguretat durant la navegació i emmagatzemar continguts.

Galetes de personalització

Les que permeten a l'usuari accedir a la web amb algunes característiques de caràcter general que ja estan predefinides al seu dispositiu o que el mateix usuari defineixi. Per exemple, l'idioma, el tipus de navegador a través del qual accedeix a la web, el disseny de continguts seleccionat, la geolocalització del dispositiu o la configuració regional des d'on accedeix.

Galetes d'anàlisi estadística

Les que permeten realitzar el seguiment i l'anàlisi del comportament dels usuaris als llocs web. La informació recollida s'utilitza en el mesurament de l'activitat dels llocs web i per a l'elaboració de perfils de navegació dels usuaris, que permetrien millorar el servei.

Galetes de tercers

També es poden instal·lar galetes de tercers que gestionen i milloren els serveis oferts. Com per exemple, serveis d'estadístiques com Google Analytics.

Gestionar les galetes al meu navegador

L'usuari pot acceptar, bloquejar o eliminar les galetes instal·lades al seu equip mitjançant la configuració de les opcions del navegador del seu dispositiu.

Si es bloqueja l'ús de galetes al navegador és possible que alguns serveis o funcionalitats de la pàgina web no estiguin disponibles.

Subvencions per a organitzar seminaris i activitats de reflexió 2014

Resum de la convocatòria pública per a la concessió de subvencions a universitats del domini lingüístic del català per a organitzar seminaris i activitats de reflexió en el camp de les humanitats i les ciències socials amb universitats de fora del domini lingüístic durant l'any 2014.

OBJECTE

L’organització, per part de les universitats del domini lingüístic del català tant públiques com privades, de seminaris i activitats de reflexió en els camps de les humanitats i les ciències socials, sempre en seu universitària i fora del domini lingüístic durant l’any 2014.

Les subvencions es destinaran exclusivament a sufragar, totalment o parcialment, les despeses ocasionades pels ponents: allotjament i viatges, aquests darrers sempre en classe turista. S’exclouen explícitament de la convocatòria les despeses protocol·làries i les despeses del personal organitzador.

Seran subvencionables els seminaris i activitats de reflexió iniciats i finalitzats entre l’1 de gener i el 31 de desembre.

S’exclou de la convocatòria qualsevol tipus d’acció que formi part de programes de doctorat o postgrau. També queden excloses les activitats relacionades amb pàgines web o altres projectes vinculats a Internet, així com les activitats relacionades amb la docència dels estudis catalans.

DESTINATARIS/ÀRIES

Poden sol·licitar aquestes subvencions les universitats del domini lingüístic del català, tant públiques com privades, així com els organismes o institucions amb personalitat jurídica pròpia que hi estiguin vinculats.

INFORMACIÓ

S’ha de presentar una sol·licitud per a cada projecte segons el formulari facilitat per l’IRL. Per a dubtes sobre les sol·licituds o la documentació, adreceu-vos a Mª Jesús Alonso ( mjalonso@llull.cat).

Termini i presentació de sol·licituds
El termini de presentació de sol·licituds abasta des de la data de la publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya  fins el 30 d’abril de 2014.

Les sol·licituds es poden presentar de la forma següent :

1.- Telemàticament a la seu electrònica de l’Institut Ramon Llull (http://oficinavirtual.llull.cat/ov), utilitzant els sistemes de signatura electrònica corresponents.

2.- Per correu postal o presencialment a l’adreça:
Institut Ramon Llull
Avinguda Diagonal, 373
08008 Barcelona (Espanya)

3.- Per correu postal o presencialment a les representacions diplomàtiques o consulars espanyoles.

Els formularies es troben disponibles al Registre de l’Institut Ramon Llull (Avinguda Diagonal, 373, 08008 Barcelona) i també a la pàgina web de l’IRL(http://www.llull.cat).

Si la sol·licitud es presenta

  • Mitjançant correu postal o presencialment a qualsevol dels registres i oficines que estableix l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, es considerà que la data de recepció és la data d’arribada al Registre
  • Mitjançant correu postal ordinari o certificat , en aquests casos es considerà que la data de recepció és la data d’arribada al Registre de l’Institut Ramon Llull
  • Mitjançant correu administratiu, només per a sol·licitants espanyols, caldrà que segell de correus en el que consti la data estigui  estampat en el formulari de sol·licitud 

No s’acceptaran les sol·licituds presentades per e-mail

ON OBTENIR EL FORMULARI DE SOL·LICITUD

Les sol·licituds s'ha de formalitzar mitjançant un formulari que es pot obtenir al Registre de l'Institut Ramon Llull de la seu de Barcelona (Avinguda Diagonal, 373, 08008 Barcelona), i també a la pàgina web de l'IRL http://www.llull.cat, adreçat al director de l'Institut Ramon Llull.

INFORMACIÓ

S’ha de presentar una sol·licitud per a cada projecte segons el formulari facilitat per l’IRL. Per a dubtes sobre les sol·licituds o la documentació, adreceu-vos a Mª Jesús Alonso ( mjalonso@llull.cat).

TERMINIS DE PRESENTACIÓ DE LES SOL·LICITUDS

El termini de presentació de sol·licituds abasta des de la data de la publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya  fins el 30 d’abril de 2014.

Les sol·licituds es poden presentar per correu postal o presencialment a l’adreça de l’Institut Ramon Llull (Avinguda Diagonal, 373, 08008 Barcelona)

Si la sol·licitud es presenta :

  • Mitjançant correu postal o presencialment a qualsevol dels registres i oficines que estableix l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, es considerà que la data de recepció és la data d’arribada al Registre
  • Mitjançant correu postal ordinari o certificat , en aquests casos es considerà que la data de recepció és la data d’arribada al Registre de l’Institut Ramon Llull
  • Mitjançant correu administratiu, només per a sol·licitants espanyols, caldrà que segell de correus en el que consti la data estigui  estampat en el formulari de sol·licitud 

No s’acceptaran les sol·licituds presentades per e-mail

POSSIBILITAT DE REBRE NOTIFICACIONS PER MITJANS ELECTRÒNICS

El fet de facilitar una adreça de correu electrònic i un telèfon mòbil (opcional) a la sol·licitud, comporta el consentiment del sol·licitant per rebre per mitjans electrònics les notificacions individuals amb els efectes jurídics que es puguin derivar d’aquesta sol·licitud.
El sistema de notificació electrònica enviarà al sol·licitant un correu electrònic i un SMS (opcional) informant-lo del dipòsit de la notificació. El correu i el  SMS s’envia a títol merament informatiu.

Les notificacions electròniques es poden consultar a la seu electrònica de l’Institut Ramon LLull.
Per a l’acreditació de l’accés de l’interessat al contingut de la notificació caldrà la identificació i autentificació amb un dels següents mecanismes:

  • amb un certificat digital acceptat mitjançant una contrasenya d’un sol ús, que s’enviarà al número de telèfon mòbil o adreça de correu electrònic indicats en aquesta sol·licitud.

Pel que fa a les notificacions electròniques, de conformitat amb l’establert en l’article 56 de la llei 26/2010, de 3 d’agost, de Règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, la notificació per mitjans electrònics s’entén rebutjada a tots els efectes si, un cop s’ha acreditat la posada a disposició de la persona interessada o del representant o la representant, han transcorregut  10 dies naturals sense accedir-ne al contingut, llevat que, d’ofici o a instància de part del destinatari o destinatària, es comprovi la impossibilitat tècnica o material d’accedir-hi.

CRITERIS DE VALORACIÓ

Són criteris preferents per a la concessió de les subvencions els següents:

a) La rellevància del currículum de la persona o persones organitzadores de l’activitat, tant dels organitzadors de la universitat de dins del domini lingüístic com dels organitzadors de la universitat de fora del domini lingüístic que fa de contrapart de l’activitat.

b) L’interès acadèmic de l’activitat. Es valorarà la pluridisciplinarietat i transversalitat de l’activitat.

c) Grau d’autofinançament i/o cofinançament de l’activitat (es valora positivament el major grau d’autofinançament i/o cofinançament).

d) La capacitat de promoure la internacionalització de la recerca feta en les universitats del domini lingüístic català.

e) La rellevància del currículum del ponent o ponents que participen en l’acte.

RESOLUCIÓ I NOTIFICACIÓ

La resolució es notifica a les persones interessades en el termini màxim de dos mesos a comptar a partir de l'endemà de la finalització del termini de presentació de sol•licituds.

JUSTIFICACIÓ

Els/les beneficiaris/àries han de presentar a l’Institut Ramon Llull, com a documentació justificativa per a la tramitació del pagament de l’import total concedit en concepte de subvenció, els justificants de les despeses corresponents de l’import total concedit en concepte de subvenció, els justificants de les despeses corresponents a l’import subvencionable.

Les despeses s’han d’acreditar mitjançant factures i la resta de documents de valor probatori equivalent amb la validesa en el tràfic jurídic mercantil o amb eficàcia administrativa i sempre juntament amb la documentació acreditativa del pagament. No s’admetran com a justificants factures de despeses corrents de les entitats sol·licitants.

La data límit de presentació dels justificants d’activitats que hagin obtingut la subvenció és d’un mes a partir de la finalització de l’activitat subvencionada i, en tot cas, sempre abans del 31 de gener de l’any següent al de la convocatòria.

FORMA DE PAGAMENT

L’Institut Ramon Llull inicia la tramitació del pagament del 100% de l’import atorgat un cop realitzada l’activitat subvencionada, amb la presentació prèvia dels justificants que s’estableixen. El pagament de la subvenció es farà a partir de 60 dies un cop presentats, revisats i aprovats els justificants.

L’Institut Ramon Llull és un consorci integrat per la Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament de Barcelona que té com a finalitat la projecció i difusió exterior de la llengua i la cultura catalanes en totes les seves expressions.
Generalitat de CatalunyaAjuntament de Barcelona
La Fundació Ramon Llull, està constituïda pel Govern d'Andorra, l'Institut Ramon Llull, el Consell General dels Pirineus Orientals, l'Alguer i la Xarxa de ciutats valencianes Ramon Llull, i té la seva seu a Andorra
Fundació Ramon Llull